top of page

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Лабиринт 2020 ЕООД

 

Уважаеми потребители,

преди да използвате информационните и търговски услуги, предоставяни на сайта www.beerlabyrinth.com е необходимо да се запознаете с Общите условия за ползване.

Уведомяваме Ви, че използването на сайта и зареждането на съдържанието на www.beerlabyrinth.com означава, че Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Преди да направите резервация за участие в избраното от вас събитие е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Лабиринт 2020“ ЕООД, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.beerlabyrinth.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

„Лабиринт 2020” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 206338701 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 31, вх. Б, ет.5, ап. 28

Настоящите Общи Условия съдържат информация за дейността на Лабиринт 2020 и условията за ползване на услугите, предоставяни от Лабиринт 2020, като уреждат отношенията между нас и всеки един потребител. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Лабиринт 2020”.

Уебсайтът www.beerlabyrinth.com е собственост на Лабиринт 2020 ЕООД, ЕИК: 206338701 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. Златен рог, бл. 31, вх. Б, ет.5, ап. 28

Настоящите Общи условия определят условията за ползване на сайта www.beerlabyrinth.com от Потребители, независимо дали са се регистрирали в електронната система или използват сайта, без да извършват регистрация.  Уебсайтът представлява електронен магазин, достъп на адрес www.beerlabyrinth.com и чрез уебсайта Потребителите могат да сключват онлайн договори за покупко-продажба на услугите, предлагани в него. 

 • Резервация за участие в събитие чрез Сайта

2.1. Лабиринт 2020 предлага цялостни напътствия в света на бирената култура, където Потребителят има възможност да научи повече за изкуството на бирата по време на различни събития в Календара ни. Ние от Лабиринт 2020 предоставяме на Потребителя всички необходими материали за различните сесии, както е описано на уебсайта ни. 

2.2. Всички използвани материали се осигуряват предварително от Лабиринт 2020 срещу предварително заплащане от страна на Потребителя по цена на участие, определена предварително в уебсайта.

2.3. В цената за участие в събитието освен насоките от професионален зитолог е включена и тематична бира от предлаганите от Лабиринт 2020. Това предполага участието единствено на пълнолетни лица в събитията ни. 

2.4. Потребителят извършва поръчка за услугите, предоставени от Лабиринт 2020 ЕООД след предварителна регистрация на www.beerlabyrinth.com и попълване на съответната електронна форма за регистрация достъпна в сайта. Преди заплащане на услугата за участие в събитие, е необходимо Потребителят да се съгласи и да потвърди, че приема настоящите Общи условия и Политика за поверителност и защита на личните данни на Лабиринт 2020 ЕООД. 

2.5. След съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на „Лабиринт 2020” и чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия на „Лабиринт 2020”, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на„Лабиринт 2020”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Лабиринт 2020” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.

2.6. При потвърждение на поръчка и пазаруване от сайта на Лабиринт 2020, Потребителят трябва да посочи необходимата лична информация за завършване на покупката, а именно: собствено и фамилно име, имейл, мобилен телефон. Тези данни са необходими единствено за завършване на поръчката и успешна покупка. При завършване на покупката, Потребителят трябва да избере способ за плащане на услугата, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на уебсайта. При завършване на поръчката, Потребителят получава имейл с потвърждение, че услугата му е заявена. Лабиринт 2020 може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата. 

2.7. Лабиринт 2020 не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, неточни или непълни лични данни. Потребителят е длъжен при попълване на личните си данни за регистрация и покупка, да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, както и да ги актуализира своевременно в рамките на 7 дневен срок в случай на промяна. Лабиринт 2020 има право да прекрати незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, в случай на предоставяне на неверни данни. 

2.8. Изпълнението на заявената и платена услуга се извършва в сроковете, описани в събитието. При извънредни обстоятелства Лабиринт 2020 си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира Потребителя за това.

2.9. Писмената форма на Договора за покупко-продажба на услугите, които Лабиринт 2020 предлага, се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя посредством уебсайта на Лабиринт 2020 или чрез изпращане на съобщение по електронната поща.

 • Цени и срокове за доставка

3.1. Всички цени на продукти/услуги, посочени в уебсайта са в български лева. Цените на продуктите/услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Лабиринт 2020 си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява потребителите за това.

 • Лични данни

4.1. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят се съгласява с обработването и събирането на личните му данни за целите на настоящия договор. Лабиринт 2020 има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършена от тях регистрация на сайта www.beerlabyrinth.com. Информацията, която се събира, може да включва име, фамилия, пол, дата на раждане, адрес, телефонен номер, имейл адрес. Личните данни включват и всяка друга информация, която Потребителят предоставя или въвежда при използване на услугите, предоставяни от Лабиринт 2020.

4.2. При събирането и обработването на Вашите лични данни, Лабиринт 2020 се ръководят изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, съотносимост на обработването на данните със съответните цели, точност и актуалност на обработваните данни.

4.3. Лабиринт 2020 ЕООД обработва личните Ви данни с цел създаване и управление на профил в нашата платформа, установяване на самоличността на клиента и осъществяване на контакт с него във връзка със заявените от него услуги или с цел изпълнение на поетите от нас задължения по сключен с клиента договор.

4.4. Освен това, лични данни се събират с цел обработване на заявки за събитие или услуги, разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на заявки или всякакви други проблеми, свързани с услугите, както и осигуряване на необходимото цялостно обслужване на Потребителя.

4.5. Лабиринт 2020 третират Вашите лични данни като строго поверителни. За да бъдат защитени, Лабиринт 2020 предприемат редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

4.6. Личните данни, които потребителя предоставя, както и личните данни, които Лабиринт 2020 изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от “Лабиринт 2020” ЕООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за поверителност на “Лабиринт 2020” и останалото действащо законодателство.

4.7. Сайтът www.beerlabyrinth.com използва бисквитки, за да персонализира съдържанието и да осигури на Потребителите си подобрено потребителско изживяване. 

4.8. Лабиринт 2020 не събира, записва, обработва или съхранява по какъвто и да е начин данните отнасящи се до използваната от Потребителя за извършване на електронните разплащания кредитна или дебитна карта. Данните, необходими за извършване на разплащанията се въвеждат чрез интернет-платформата на Wix.com, с чиято платформа Лабиринт 2020 е сключил договор. 

4.9. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично съгласие да бъде фотографиран и/или видеозаснеман по време на провеждане на събитията; да бъдат разпространявани направените фотографии и видеозаписи в интернет пространството, в социалните мрежи, електронните медии и др.; да бъде видеозаснеман и излъчван на живо или на запис по време на провеждане на събитието по различните комуникационни канали, както и да бъде разпространяван записът от него. 

 • Съдържание на Сайта и авторски права

5.1. Лабиринт 2020 ЕООД e собствение и създател на сайта www.beerlabyrinth.com и дава правото на Потребителя да зарежда, чете и разглежда всички публикувани материали само за лична употреба и с нетърговска цел. Цялото съдържание на сайта е предмет на авторски права на Лабиринт 2020 ЕООД. Правата на интелектуална собственост върху всички материали, разположени на www.beerlabyrinth.com, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Лабиринт 2020” ЕООД и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право и да бъде санкционирана. Освен в случаите, когато е изрично и предварително уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, публикува, разпространява информационните ресурси, публикувани на сайта на Лабиринт 2020. 

5.2. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Лабиринт 2020” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно на „Лабиринт 2020”  за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на „Лабиринт 2020” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

 

 • Плащане 

6.1. Плащането се извършва предварително като на Потребителите са им предоставени следните възможности: 

 • Плащане по банков път по банкова сметка: 

Лабиринт 2020 ЕООД

Банка: Централна Кооперативна Банка АД

IBAN BG53 CECB 9790 10I7 5636 00

BIC CECBBGSF

При направен превод е необходимо да се свържете с Лабиринт 2020 по имейл, за да предоставите потвърждение за извършено плащане и да получите потвърждение за извършена покупка. 

 • По електронен път чрез платформата за плащане на събития в сайта www.beerlabyrinth.com, предоставена от wix.com

 

6.2. Потребителят следва да пази копие или оригинал от документа за плащане в случай, че е необходимо да го представи. 

 

 • Потвърждение на поръчка

7.1. Направената през сайта www.beerlabyrinth.com резервация за участие в събитие е потвърдена само след извършване на плащане по един от изброените от Лабиринт 2020 методи в точка Плащане. 

 

 • Условия за провеждане на събитие

8.1. Минималният брой участници за провеждане на събитие е 3 човека, в случай, че не е упоменато изрично различен брой в сайта при записване за самото събитие. 

 

 • Невъзможност за провеждане на събитие на посочената в календара дата

9.1. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства Лабиринт 2020 си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя по имейл и телефон, договорът за услугата се разваля автоматично, като Лабиринт 2020 ЕООД се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката. 

9.2. Графикът, актуалните цени и начинът на плащане на събитията са отразени на уебсайта. Лабиринт 2020 си запазват правото да правят промени в тях по всяко време съобразно натовареността, сезона и договореностите с клиенти.

9.3. При отказано от Лабиринт 2020 събитие поради непредвидени обстоятелства или недостатъчен брой гости, Потребителите се уведомяват за това писмено по имейл и получават информация за новата дата, на която ще се проведе събитието. Лабиринт 2020 гарантира запазено място на Потребителите за новата обявена дата на провеждане на събитието. 

9.4. Потребителите, които са направили предварително заплащане на неосъществената услуга и нямат възможност да присъстват на новата дата, имат право заплатената сума да им бъде възстановена по посочена от тях в писмен вид банкова сметка или да получат ваучер с индивидуален номер с валидност 6 месеца от деня на отказаното събитие. С този ваучер Потребителят има възможност да избере друго събитие в рамките на валидността на ваучера. Лабиринт 2020 не носят отговорност за изгубен или изтекъл срок на ваучера. В случай, че Потребителят избере продукт с по-висока стойност от вече заплатение, се дължи доплащане до пълната стойност на новия продукт. При избор на продукт с по-ниска цена, разликата не подлежи на възстановяване. 

 

 • Отказ от участие и възстановяване на сумата 

10.1. При невъзможност за ползване на потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителят има право да преотстъпи участието си в събитието на трето лице, като е необходимо да изпрати писмено уведомление за това на Лабиринт 2020 на посочения имейл за обратна връзка и да предостави потвърждението за извършено успешно плащане, издадено от системата на Лабиринт 2020 на хартиен или електронен носител. 

10.2. В случай, че потребителят поради лична или друг вид причина няма възможност да присъства на събитието, той трябва да предупреди минимум 48 часа преди началото на събитието Лабиринт 2020 като по този начин не губи заплатената от него стойност, а получава възможност в рамките на 30 дни да избере друго събитие. При отказ след този срок Потребителят дължи на Лабиринт 2020 неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на заявената услуга. 

10.3. За да упражни правото си по тази клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено Лабиринт 2020 за окончателното си решение и желание да се откаже от поръчката, като описва услугата, от които се отказва и предоставя всички данни за събитието, включително, но не само стойността на услугата, данни на лицето, осъществило заявката и дата на събитието. 

10.4. Лабиринт 2020 се ангажират да възстанови на Потребителя заплатената от него такса при отказ от услугата в срок от 14 дни от отказа. Сумата ще бъде върната по посочена от Потребителя банкова сметка.

10.5. В случай, че Потребителят не присъства на събитието, независимо от причините за това и при липса на предварително уведомяване от страна на Потребителя, услугата се счита за предоставена и Потребителят няма право за претенции към Лабиринт 2020 ЕООД относно пропуснатото събитие. 

 

 • Подаръчни ваучери 

11.1. Лабиринт 2020 ЕООД предоставя възможност на Потребителя да закупи подаръчен ваучер, който е валиден за срок от шест месеца след закупуването му и принадлежи на едно физическо или юридическо лице.

11.2. Потребители могат да помолят за удължаване с един месец на срока на валидност на ваучера, като предварително се свържат с Лабиринт 2020 на посочения в уебсайта имейл. 

11.3. Ваучерите са на стойност 20 или 50 лева

Притежателят му трябва предварително да запази място за участие в избрано от него събитие. 

11.4. Ваучерът може да се използва повече от веднъж до изчерпване на сумата на ваучера. 

11.5. Всеки ваучер съдържа уникален номер, който следва да бъде предоставен на Лабиринт 2020 при извършване и завършване на резервацията. Ваучер се анулира когато Потребителя е запазил място за участие в събитие, но не присъства за него и не е уведомил предварително Лабиринт 2020 според правилата в Общите условия. 

 

 • Непредвидени обстоятелства 

12.1. Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако това неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство (непредвидено събитие, извън контрола на страните, засегнати в договора, което не може да бъде избегнато).

12.2. Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани под събитието. При извънредни обстоятелства, Лабиринт 2020 си запазва правото да променя срока на изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя. При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услугата автоматично се разваля, като Лабиринт 2020 се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката. 

12.3. Страните се съгласяват, че при евентуално настъпване на форсмажорно обстоятелство, което е извън контрола им и възпрепятстват провеждането на събития (включително, но не само, въвеждане на извънредно положение, забрана за провеждане на публични мероприятия от държавните власти, пандемия), предоставянето на услугата се отлага до отпадане на създалата се ситуация. 

12.4. В тези случаи, местата, запазени и заплатени от Потребителя, се пренасочват за друга дата след отпадане на форсмажорните обстоятелства, възпрепятстващи провеждането на събитието. 

12.5. В случай, че Потребителят няма възможност да присъства на новата дата, то Лабиринт 2020 издават ваучер с валидност 3 (три) месеца от датата на издаване. 

 

 • Права и задължения 

13.1. Лабиринт 2020 полага необходимите грижи за поддържане на точно и актуално съдържание на www.beerlabyrinth.com

13.2. Лабиринт 2020 обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно. 

13.3. Лабиринт 2020 се задължава да полага грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. 

13.4. Лабиринт 2020 има право, по своя преценка, да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани на сайта си. 

13.5. Лабиринт 2020 има право да прекрати без предизвестие достъпа до уебсайта си или предоставянето на услугите си на определени Потребители, в случаите, когато Потребителят разпространява дигитално, вербално или по друг начин нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически или заплашителни текстове и/или изображения, както и когато с действията си накърнява доброто име и репутация на Лабиринт 2020 или на други потребители. 

13.6. Лабиринт 2020 има правото да деактивира или заличи потребителско име за достъп до уебсайта си, в случай, че Потребителят наруши правата на интелектуална собственост на Лабиринт 2020 върху съдържанието на уебсайта му.

13.7. Лабиринт 2020 има правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправено предизвестие на Потребителя, в случай, че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми. 

13.8. Потребителят се задължава да ползва услугите на Лабиринт 2020 добросъвестно, без да пречи и нарушава реда по провеждане на събитията, организирани от Лабиринт 2020.

13.9. Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на Лабиринт 2020 в резултат от виновни деяния на Потребителя. 

 

 • Промяна и актуализация на Общите условия 

14.1. Лабиринт 2020 се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в Общите условия по имейл в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство. 

14.2. Ако Потребителят не е съгласен с измененията има право да се откаже от договора без да дължи обезщетение или неустойка за това. За да упражни това право, Потребителят трябва да уведоми Лабиринт 2020 писмено в срок от две седмици след получаването на уведомлението за настъпилата промяна по Общите условия. В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора в срок, се счита, че промяната е приета от Потребителя без възражения. 

14.3. Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство. 

14.4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 • Прекратяване на договорни отношения 

15.1. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните от Лабиринт 2020 услуги. 

15.2. Договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Лабиринт 2020 или прекратяване поддържането на уебсайта му. 

15.3. При прекратяване на договора, Лабиринт 2020 деактивира потребителския профил на Потребителя.

15.4. Всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично (7 дни) предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

bottom of page